Rekrutacja pracowników

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

  • ustalenie profilu kandydata,
  • określenie metodologii procesu rekrutacji,
  • selekcja bazy danych O-PROJEKT,
  • publikacja ogłoszeń prasowych,
  • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych,
  • przygotowanie profili osobowych dla Państwa firmy i prezentacja kandydatów,
  • jeśli Klient nie zatrudni przedstawionego przez nas kandydata nie ponosi kosztów.
Copyright (c) O-Projekt 2006. All rights reserved.
Designed by REKART.PL