Doradztwo personalne i w zakresie systemów zarządzania

Oferta doradztwa personalnego obejmuje cały proces zarządzania ludźmi - począwszy od rekrutacji pracowników, poprzez ich rozwój, ocenę, budowanie aktywności i zaangażowania, aż po wygaśnięcie stosunku pracy.

Doradztwo dotyczy problematyki zarządzania strategicznego (strategii personalnej, planowania zasobów ludzkich, zmiany struktury organizacyjnej czy wielkości zatrudnienia), a także problematyki zarządzania operacyjnego (reorganizacja, analiza potrzeb szkoleniowych) jak i analizy wymagań prawnych z zakresu prawa pracy.

Oferta doradztwa w zakresie systemów zarządzania dotyczy kompleksowego przygotowania do certyfikacji systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy, doskonalenia systemów zarządzania,  auditów wewnętrznych.

 

Copyright (c) O-Projekt 2006. All rights reserved.
Designed by REKART.PL